【CSGO】boombl4被评价“回来的可能为零”。apEX为自己评价YEKINDAR做出道歉。

转载请注明出处
原文链接:
/csgo-boombl4bei-ping-jie-hui-lai-de-ke-neng-wei-ling-apexwei-zi-ji-ping-jie-yekindarzuo-chu-dao-qian